Skip to main content

 

INŻYNIERIA
 

Dzięki 50-letniemu doświadczeniu w projektowaniu indywidualnych wykrojników, części poddawanych obróbce plastycznej i głęboko tłoczonych stworzyliśmy "Meese Project Master", aby zapewnić naszym klientom optymalne i dostosowane do ich potrzeb wsparcie w różnych fazach projektu inżynieryjnego. Im później w trakcie realizacji projektu w kierunku produkcji seryjnej zostaną wykryte błędy, tym droższy staje się projekt. Dlatego szukamy potencjału optymalizacji już na etapie pierwszego szkicu klienta.

 

Meese Project Master składa się z następujących etapów.


Zdefiniowanie produktu:

  • Pierwszym krokiem analizy produkcyjności / wykonalności (Producibility Analysis / Manufacturability Analysis) jest zbadanie wymagań klienta (dane projektowe CAD, rysunki, katalog wymagań, normy, specyfikacje).
  • Celem jest tutaj sprawdzenie, czy wyrób jest wystarczająco zdefiniowany, aby umożliwić analizę produkcyjności / wykonalności. Jeśli dostępny jest rysunek CAD, wtedy można użyć funkcji czerwonego ołówka (redlining) w celu wymiany dodatkowych informacji i komentarzy w obrębie takiego rysunku.
  • Już w tej fazie projektu mogą pojawić się pierwsze pomysły na zapytania, zwłaszcza w związku z planowanym zastosowaniem.
  • Członek naszego zespołu staje się dla Państwa stałą osobą kontaktową.

Sprawdzanie produkcyjności / wykonalności, produkcji narzędzi, procesu:

  • Po uzyskaniu wszystkich informacji do definicji produktu, sprawdzane są różne cechy komponentów, aby wspólnie z Państwem opracować propozycję oferty.
  • Na przykład, w przypadku zarządzania projektami sprawdzane są następujące elementy: materiały, klasa złożoności projektu i geometrii, promienie, powierzchnie, charakterystyka jakościowa, widok procesu i obróbka materiału, planowany wskaźnik wad, przydatność prototypów, symulacji lub powiększonych modeli do druku 3D, montaż i podzespoły, opakowanie, itp.
  • Po uzyskaniu charakterystyki komponentów, do pracy włączani są specjaliści z naszego działu produkcji narzędzi do opracowania projektu narzędzi i kalkulacji kosztów ich produkcji.
  • Również w tej fazie pojawiają się możliwości identyfikacji słabych punktów w analizach, obliczeniach i konstrukcji wspólnie z naszymi klientami w celu osiągnięcia redukcji kosztów i/lub poprawy jakości.

Wdrożenie pomysłu do produkcji seryjnej

  • Mimo całego planowania istnieje możliwość, że potencjał optymalizacyjny zostanie odkryty w fazie rozruchu i w późnej fazie produkcji seryjnej.
  • Sytuacja ta została również uwzględniona w Meese Project Master. Szybka możliwość przeprowadzenia konferencji online z udziałem wszystkich specjalistów oraz odpowiednie materiały wizualne zapewniają szybkie rozwiązanie problemu.